POŽADAVKY NA KVALITU

Vykupujeme zvěřinu

 • Zvěř označenou plombou a s průvodním lístkem včetně jména lovce.
 • Zvěř prohlédnutou proškolenou osobou - s razítkem na průvodním lístku.
 • Zvěř čistou, důkladně vypláchnutou pitnou vodou.
 • Bez dýchací trubice, bez loveckého práva, vývrhů.
 • Mimo černé zvěře bez hlavy a spárků.
 • Zajíce nevymačkané.
 • Pernatou zvěř pouze nevyháčkovanou.
 • Husy vyvržené bez drobů.

Správně ošetřená zvěřina od vás je základem garance vysoké kvality našich výrobků

Veterinární schvalovací číslo:

 • Původ zvěře: Zvěř vykupujeme ze všech revírů, honiteb a oborních chovů v ČR. Svozové vozidlo splňuje všechny atesty a hygienické normy.
 • Příjem zvěře: Zvěř je vykupována pouze čerstvá s nejvyššími požadavky na zdravotní stav a kvalitu ošetření po ulovení. Dokladem je plomba a průvodní lístek dokládající jméno lovce, druh a pohlaví zvěře, místo, čas ulovení zvěře + razítko se záznamem o provedené prohlídce proškolenou osobou.
 • Evidence: Veškeré výše uvedené údaje o zvěři se uchovávají po dobu 5 let a jsou předkládány ke kontrole Krajské veterinární správě.
 • Zpracování: Je prováděno dle přísných hygienických a veterinárních norem s důrazem na vysokou kvalitu opracování dle provozních řádů a vysokých standardů firmy Šmidrkal. Ve výrobě jsou používány výhradně nové stroje a pracovní pomůcky, k manipulaci se zvěří využíváme techniku se zatížením do 500kg.
 • Značení - šarže: Každý výrobek je označen výrobní šarží - podpisem odpovědného vedoucího pracovníka na směně a je párována s číslem plomby vykoupeného kusu. Tím je zajištěna tzv. dohledatelnost konečného výrobku až na začátek k samotnému lovci, doba uchování této dokumentace je 5 let a je předmětem kontroly kontroly KVS.
 • Kontrola: Zpracovna je pod nepřetržitým dohledem veterinárního pracovníka. Firma Šmidrkal přijala pro kontrolu všechna opatření systému kritických bodů HACCP pro podniky, v nichž se zachází s živočišnými produkty. Pro řízení a monitoring teplot ve veškerých výrobních a skladovacích prostorách je použito softwaru Dixel, který zaznamenává tyto teploty každých 15 minut, 24 hodin denně a 365 dní v roce. Zpracovna zvěřiny v Lázním Bohdaneč je novým provozem firmy Šmidrkal schváleným v lednu 2009. Je vybudována podle nových a nejpřísnějších hygienických veterinárních předpisů. Odpovídá všem českým normám i normám EU se schváleným vývozem do mnoha zemí světa.