Poděkování stávajícím dodavatelům.

31.03.2011 09:31

 

Vážení dodavatelé,

 

dovoltemi abych Vám touto formou poděkoval za bezvadnou dosavadní spolupráci. Vím jaké starosti odbyt zvěře obnáší a velmi si vážím úsilí, které jste museli vynaložit, aby jste zajistili vše potřebné a především včasné dodání ulovené zvěře v perfektním stavu. Dokázali jste, že i v dnešní ekonomicky a časově uhnané době to lze. Dali tím možnost zase nám, připravit pro naše zákazníky kvalitní, přesně vyzrálou a plnohodnotnou zvěřinu, určenou k přípravě těch nejlahodnějších zvěřinových pokrmů podávaných v prestižních specializovaných restauracích u nás ale i u našich zákazníků v Rakousku, Švícarsku, Německu a Francii. Vaše zvěřina se dostala také na mezinárodní Gastronomické soutěže i na naši prezidentskou tabuli. Doufám, že i Vy jste byli v uplynulé sezóně s námi spokojeni a i nadále zůstanete našimi váženými a především spokojenými  zákazníky ( dodavateli zvěře ). Prosím, pokud se nějaké nedostatky vyskytly, neváhejte a ozvěte se, je nutné včas všechny nedostatky řešit a zanést pozitivní změny  do obchodních podmínek na následující rok. Našim cílem je spokojený dodavatel, zaměstnanec i konečný zákazník ( spotřebitel zvěřiny ). Tak si dnes představuji úspěšnou a perspektivní firmu v pravém slova smyslu. 

Do nadcházející sezóny přeji Vám i Vašim kolegů mnoho krásných a nezapomenutelných loveckých zážitků.

S úctou a přáním    MYSLIVOSTI ZDAR!

Pavel Šmidrkal   vedoucí ocbhodu