Novinka - vyšetření na trichinellu - ZDARMA

15.05.2011 10:36

 

Milí dodavatelé, vážení kolegové myslivci,

jako novinku roku 2011 zařazujeme

Úředně odebraný vzorek na trichinellu. Pro veškeré naše dodavatele zajišťujeme ZDARMA tzv. úřední odebrání vzorku státem pověřeným veterinárním lékařem ( státním zaměstnancem ) a následné vyšetření ve zkušební akreditované laboratoři v Hradci Králové. Tímto je dodavatel výslovně zproštěn povinnosti zajištění tohoto vyšetření. Dokladem a potvrzením o vyšetření je doklad o prodeji do našeho spracovatelského závodu!

S úctou Pavel Šmidrkal