INFORMACE O FIRMĚ

POTRAVINY ŠMIDRKAL

tato firma byla založena mým otcem (dlouholetým myslivcem)  panem Zdeňkem Šmidrkalem na podzim roku 1990 a je úspěšně provozována až do dnes, kdy Vás oslovujeme s nabídkou výkupu a prodeje zvěřiny. Za tuto dobu se událo v samotném provozu mnoho změn. Nejprve byl rozšířen sortiment až na několik tisíc položek potravinářského a drogistického zboží. Následovala výměna starého strojového parku, mrazících boxů a celého osvětlení. Byl v podstatě vybudován nový úsek prodeje zeleniny a uzenin.

V roce 2003 rozvoj firmy pokračoval rozšířením provozu o další prodejny v Pardubicích a Holicích. 

Pozdějším příchodem zahraničního kapitálu a výstavbou supermarketů se rozvoj na určitou dobu pozastavil. Rozhodli jsme se naši budoucí prosperitu založit na nových trzích. Začali jsme vycházet především z prodeje kvalitního a čerstvého zboží od českých výrobců. Jako pilíře obchodu jsme si stanovili kvalitní služby našim zákazníkům, které se snažíme hýčkat dodávkou zboží na čas, prodejem specialit, biopotravin a těm starším donáškou zboží až do domu.

Dalším podstatným mezníkem v historii firmy se stala novela Veterinárního zákona ( 6/2008 ), která po splnění přísných hygienických norem umožňuje přímý obchod se zvěřinou.

V předstihu na jaře roku 2008 jsme začali připravovat projekt zmiňovaného výkupu a prodeje zvěřiny. Po splnění všech schvalovacích procesů byl Výkupní a prodejní úsek v prodejně vybudován a od 1. 10. 2008 byl obchod se zvěřinou zahájen. V následujícím roce jsme již na základě našich zkušeností a požadavků zákazníků o menší porce a kvalitně upravenou zvěřinu zahájili přípravu a projekt zpracovny specializované na výkup, zpracování a prodej zvěřiny. Stavba byla dokončena koncem října 2009 a již v listopadu téhož roku byl zahájen zkušení provoz v tomto novém závodu. Naše poklona patří společnosti SMOLA KONSTRUKCE S.R.O. jako majoritnímu dodavateli této stavby za profesionální přístup, precizní práci a předání 100% stavby téměř v nemožném termínu. Osobně také děkuji všem zaměstnancům firmy Šmidrkal za jejich pracovitost a pomoc nad rámec svých povinností po dobu celé výstavby.

O roku 2009 se tedy firma ŠMIDRKAL řadí také mezi výrobce a zpracovatele zvěřiny ( CZ53840044, CZ9343 ), kteří svým zbožím a službami garantují dodávky do stravovacích provozů na území celé České republiky.

Děkuji tímto všem našim obchodním partnerům a zákazníkům za dlouholetou spolupráci

a těším se na novinky, které nás společně čekají.   

Pavel Šmidrkal, vedoucí obchodu